Sylwia Bieńkowska

Absolwentka szczecińskiego Centrum Kształcenia Medycznego, tytuł magistra położnictwa uzyskała na Uniwersytecie Medycznym im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, posiada ukończoną specjalizacją z pielęgniarstwa noworodkowego. Pracowała jako położna, koordynator i doradca w takich ośrodkach jak Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej “ZDROJE” w Szczecinie, Szpital Specjalistyczny im. Świętej Rodziny w Warszawie, Dom Narodzin Świętej Rodziny Łomianki.
W codziennym postępowaniu kieruje się promocją wartości chrześcijańskich w życiu prywatnym i w środowisku zawodowym.