(48) 794072072

biuro@agape.edu.pl

Sylwia Bieńkowska

Absolwentka szczecińskiego Centrum Kształcenia Medycznego, tytuł magistra położnictwa uzyskała na Uniwersytecie Medycznym im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, posiada ukończoną specjalizacją z pielęgniarstwa noworodkowego. Pracowała jako polożna, koordynator i doradca w takich ośrodkach jak Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej “ZDROJE” w Szczecinie, Szpital Specjalistyczny im. Świętej Rodziny w Warszawie, Dom Narodzin Świętej Rodziny Łomianki.
W codziennym postepowaniu kieruje się promocją wartości chrześcijańskich w życiu prywatnym i w środowisku zawodowym.
Umiejętności menadżerskie kształtowała na Studiach Leadership MBA w Chrześcijańskiej Szkole Przywództwa oraz na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego na studiach podyplomowych Bioetyki i Prawa Medycznego.

Szkoła rodzeniaPoradnieRehabilitacja niemowlątRehabilitacja dzieci Rehabilitacja dorosłych