Prądy diadynamiczne (DD)

Prądy diadynamiczne (DD) (ang. diadynamic therapy) – stosowane w elektroterapii prądy zmienne o małej częstotliwości działające przeciwbólowo.
Lecznicze właściwości: zmniejszenie napięcia mięśniowego, złagodzenie dolegliwości bólowych, miejscowe przekrwienie tkanek, przyrost masy mięśniowej, wzrost siły, poprawa metabolizmu. Poprzez odpowiednią modulację amplitudy uzyskuje się sześć jego odmian (DF, MF, CP, LP, RS, MM), które stosowane w odpowiedniej konfiguracji pozwalają osiągnąć efekty lecznicze.

Działanie poszczególnych prądów:

  • DF, CP – przeciwbólowo, przekrwiennie i troficznie, zmniejsza napięcie mięśniowe
  • LP – przeciwbólowo, obniża napięcie mięśniowe
  • MF – przekrwiennie i odżywczo na tkanki, powoduje wzrost napięcia mięśniowego
  • RS, MM – przekrwiennie i odżywczo na tkanki