Poród naturalny czy poród prowadzony?

„Poród naturalny czy poród prowadzony?

Sztuka rodzenia sterowana w mózgu przez hormony ciążowe jest wrodzoną umiejętnością zachowań rodzącej zgodnych z naturą rodzenia, a wyznaczoną przez motorykę pracującej macicy, przez charakterystyczny kształt kanału rodnego, wielkość (ciężar) rodzącego się dziecka oraz jego aktywność w rodzeniu się. Położna towarzysząca rodzącej w postawie pokory musi uznać, że natura jest doskonałym nauczycielem. Dlatego, odpowiadając za bezpieczeństwo swojej rodzącej, położna powinna spokojnie czuwać, ucząc się, w jaki sposób natura działa w rodzącej. Sztuka położnicza położnej to umiejętność oceny sytuacji w każdej minucie porodu, umiejętność rozpoznawania ewentualnych nieprawidłowości w jego przebiegu oraz adekwatne decyzje dotyczące szybkiej konsultacji z lekarzem położnikiem bądź dojazdu do szpitala jeśli poród odbywa się w innym miejscu. Dopiero w tym momencie odpowiedzialność za kolejne decyzje przejmuje lekarz, ponieważ lekarz położnik jest specjalistą porodu patologicznego.”

 

Fragment książki „Urodzić razem i naturalnie” autorstwa Ireny Chołuj.
Centrum Położnictwa i Rehabilitacji AGAPE serdecznie zaprasza rodziców spodziewających się narodzin pierwszego jak i kolejnego dziecka, do udziału w bezpłatnych zajęciach w Szkole Rodzenia.
http://www.agape.edu.pl/szkola-rodzenia/