(48) 794072072

biuro@agape.edu.pl

Położna środowiskowa

Sylwia Bieńkowska – położna

Magister położnictwa z dyplomem Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu z ukończoną specjalizacją z pielęgniarstwa noworodkowego.

Posiada długoletnie doświadczenie w pracy położnej. Swój zawód traktuje jako pasję i życiowe powołanie, stąd nieustannie doskonali swoje umiejętności i pogłębia wiedzę medyczną.

Szkoli kadry medyczne i wdraża nowe standardy opieki okołoporodowej zarówno w ochronie zdrowia, jak też w organizacjach pracujących na rzecz młodych matek. Nauki biologiczne i behawioralne to wiedza którą zgłębia empirycznie zarówno w życiu zawodowym jak i prywatnym, gdyż jest mamą piątki dzieci.

Jest czynną położną oraz konsultantem i doradcą laktacyjnym. Na co dzień kieruję przychodnią Centrum Położnictwa i Rehabilitacji AGAPE w Piasecznie.

W swoich publikacjach promuje traktowanie noworodka jako pełnoprawnego obywatela, w pełni kompetentnego do komunikowania się z otoczeniem. Umożliwia jej to praca Skalą Brazeltona* NBAS, którą stosuje podczas oceny dziecka jako narzędzie pomagające poznać rodzicom przyczyny konkretnych zachowań ich potomka.

Porady Laktacyjne w Warszawie - Sylwia Bieńkowska

Strona www:
http://www.macierzynstwowpraktyce.pl/
https://www.facebook.com/macierzynstwowpraktyce

Opieka położnicza w ramach kontraktu z NFZ obejmuje bezpłatne porady i opiekę nad kobietą w ciąży , po porodzie i noworodkiem obojga płci przez pierwsze 6 tygodni życia. Kompleksowa opieka nad kobietą nie kończy się na tym okresie, położna zajmuje się kobietami chorymi na schorzenia ginekologiczne i onkologiczne, które wymagają opieki w środowisku domowym.

Położne środowiskowo-rodzinne mogą prowadzić różne formy i programy profilaktyki. W ich ramach postulują działania na rzecz zwiększenia kontroli nad zdrowiem poprzez podnoszenie poziomu wiedzy na temat zapobiegania chorobom. Działalność prewencyjną chcą prowadzić poprzez współpracę z osobami i instytucjami działającymi na rzecz zdrowia, współpracę z odbiorcami usług i ich środowiskiem, a także poprzez swoją postawę, którą kobiety będą mogły naśladować we wszystkich okresach swojego życia. (źródło: Jędrzejewska L. Opieka nad matką i dzieckiem w Polsce. Mag PielęgPołoż. 2003; 4: 34–5)

Pliki do pobrania: DEKLARACJA WYBORU POŁOŻNEJ PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ

Deklaracja POZ świadcz. położnej

Zadania i świadczenia położnej poz określone są w załączniku nr 2 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 października 2005 r. w sprawie zakresu zadań lekarza, pielęgniarki i położnej podstawowej opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 214, poz. 1816), załączniku nr 3 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 sierpnia 2009 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 139 poz 1139 ze zm.) oraz w zarządzeniu Nr 85/2011/DSOZ Prezesa NFZ z dnia 17 listopada 2011 r

Poradnik dostępny do pobrania : Link 

Szkoła rodzeniaPoradnieRehabilitacja niemowlątRehabilitacja dzieci Rehabilitacja dorosłych