Położna środowiskowa

Położne środowiskowo-rodzinne mogą prowadzić różne formy i programy profilaktyki. W ich ramach postulują działania na rzecz zwiększenia kontroli nad zdrowiem poprzez podnoszenie poziomu wiedzy na temat zapobiegania chorobom. Działalność prewencyjną chcą prowadzić poprzez współpracę z osobami i instytucjami działającymi na rzecz zdrowia, współpracę z odbiorcami usług i ich środowiskiem, a także poprzez swoją postawę, którą kobiety będą mogły naśladować we wszystkich okresach swojego życia. (źródło: Jędrzejewska L. Opieka nad matką i dzieckiem w Polsce. Mag PielęgPołoż. 2003; 4: 34–5)

Położna (POZ)

https://swiatprzychodni.pl/swiadczenia/polozna-poz/warszawa/?s=miejsce

https://katalog.parenting.pl/p/28363,szpital-swietej-anny-w-piasecznie