Opieka okołoporodowa

Najważniejsze wytyczne w sprawie opieki nad kobietą w ciąży w czasie prawidłowo przebiegającego porodu i połogu.
Przeczytaj, czego możesz oczekiwać.

1. Kobietą w ciąży może się opiekować lekarz ginekolog-położnik lub położna.

2. W czasie porodu fizjologicznego osobą sprawującą opiekę nad rodzącą może być położna lub lekarz ginekolog-położnik.

3. Interwencje medyczne w poród fizjologiczny mogą mieć miejsce tylko wtedy, gdy naprawdę są konieczne.

4. Jako mama masz prawo razem z lekarzem ginekologiem lub położną prowadzącą ciążę ustalić swój „plan porodu”.

5. Personel medyczny powinien ograniczyć badanie rodzącej do niezbędnego minimum.

6. Kobieta ma prawo do pełnej informacji o możliwym i faktycznym przebiegu porodu, informacji o konieczności dodatkowych badań i zabiegów, a także metodach łagodzenia bólu.

7. W czasie porodu kobieta może być aktywna i przyjmować dowolne pozycje.

8. Zaraz po narodzinach dziecko powinno być położone na brzuchu mamy.

9. Dopiero po dwóch godzinach noworodek powinien być dokładnie zbadany, zważony i zmierzony.

10. Personel medyczny ma wspierać mamę w naturalnym karmieniu.

11. Pomoc położnej dla mamy i dziecka w ich miejscu zamieszkania .

 

Standardy opieki okołoporodowej

Standardy opieki okołoporodowej określają, jak ma postępować personel medyczny (lekarz, położna) w trakcie opieki okołoporodowej. Opieka ta dotyczy:
• kobiet w okresie fizjologicznej ciąży, fizjologicznego porodu, połogu;
• noworodków.
Standardy pozytywnie wpływają na jakość i dostępność opieki nad matką i dzieckiem. Dzięki nim zdrowie kobiet i dzieci jest coraz lepsze, o czym świadczą wskaźniki opieki okołoporodowej.

http://www.mz.gov.pl/

Podstawy prawne