Koncepcja Bobath

 

Mgr Anna Matysiak

​mgr Fizjoterapii, terapeuta Ndt Bobath. Absolwentka Rehabilitacji Ruchowej na Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie, logopeda z dyplomem Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie

 

Specjalizuje się w rehabilitacji pediatrycznej – dziecięcej: neonatologi oraz wczesnej interwencji dziecięcej (praca z maluszkami  w wieku 0 do 3 lat) :
• Indywidualna terapia zaburzeń neurologicznych metodą NDT Bobath
• NDT Bobath we wczesnej interwencji dziecięcej
• Ocena globalnych wzorców ruchowych metodą Prehtl’a.

Kontakt

Elf Centrum Mowy i Ruchu wczesne wspieranie rozwoju dziecka s.c.
ul. Żytnia 13 lok 142
01 – 014 Warszawa

Zapisy i informacje można uzyskać dzwoniąc pod numer kontaktowy + 48 608 840 849

 

 

Modyfikacje powstałe po doświadczeniach praktycznych  i uzyskaniu nowej  wiedzy medycznej, głównie z zakresu neurofizjologii oraz obserwacji przebiegu prawidłowego i nieprawidłowego rozwoju ruchowego dzieci zaowocowały metodą o  nieinwazyjnym charakterze , która może być prowadzona już od pierwszych dni życia dziecka, a najlepsze efekty przynosi w ciągu pierwszego roku życia dziecka.

Terapia  kierowana jest do  dzieci, u których występują :
– wcześniactwo
– zaburzenia napięcia mięśniowego
– zaburzenia neurologiczne
– mózgowe porażenie dziecięce
– zaburzenia rozwojowe

Rehabilitacja w koncepcji Bobath rozważa każdą osobę z uszkodzeniem układu nerwowego indywidualnie i całościowo. Zabiegi terapii Bobath powinny być wykonywane wyłącznie przez dyplomowanych fizjoterapeutów, logopedów i terapeutów zajęciowych, którzy są szkoleni na specjalnych kursach.

W przeciwieństwie do innych terapii nie ma standaryzowanych ćwiczeń w koncepcji Bobath.  Rehabilitant koncentruje się na indywidualnych, codziennych zajęciach terapeutycznych, które tworzą 24 godzinny obraz pracy pacjenta.

Układ nerwowy ma zdolność do uczenia się przez całe życie, nawet po poważnej kontuzji pozwala wykorzystać plastyczność mózgu tak aby aktywować nowe zdolności. Terapeuci Bobath wspierają indywidualne zdolności pacjenta w tym procesie.

Pacjent jest w centrum, terapeuta pozostaje w ciągłym związku aktywnego komunikowania – interakcji.
Ręce terapeuty mogą pomóc pacjentowi tylko w niezbędnym zakresie. Celem koncepcji Bobath jest umożliwienie rzeczywistej aktywności i zwiększenie bezpieczeństwo w życiu codziennym.

Metoda stosowana głównie jest dla niemowląt i dzieci z chorobami neurologicznymi, gdzie używając specjalnych technik fizjoterapeuta wyrównuje napięcie mięśniowe i dziecko uczy się prawidłowego siadania, czworakowania, wstawania i chodzenia.Aby uzyskać więcej szczegółowych informacji na ten temat polecamy  w Internecie adresy:
Ministry of Education- www.minedu.govt.nz

Parents As First Teachers (see Ministry of Education Website)

Kidsfirst Kindergartens- www.kidsfirst.co.nz

Playcentre association- www.playcentre.org.nz

Health and Disability Comissioner- www.hdc.org.nz

The Childrens Comissioner- www.occ.org.nz

Toy Libraries (Fed. of NZ)- www.toylibrary.co.nz Special Needs Toy Library Christchurch-www.specialneedslibrary.co.nz

Parents Centre- www.parentscentre.org.nz

Parent To Parent- www.parent2parent.org.nz

Water Safety- www.watersafety.org.nz

Plunket- www.plunket.org.nz

Injury Prevention- www.safekids.org.nz

Care and Protection of Children – www.cyf.govt.nz

Ministry of Social Development- www.familyservices.govt.nz

Barnardos- www.barnardos.org.nz

Porse- www.porse.co.nz

Homegrown Kids- www.homegrownkids.co.nz

 

Centrum Położnictwa i Rehabilitacji AGAPE
Kazimierza Jarząbka 26/223
05-500 Piaseczno
tel. 794 072 072

imail:  biuro@agape.edu.pl
strona www:  http://www.agape.edu.pl

Pracujemy w dni robocze od 9.00 do 20.00
w soboty od 10.00 do 14.00